Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
Aanmelden op de HSL

Aanmelden op de HSL

Fijn dat u heeft besloten om uw kind in te schrijven op de HSL. Onze leerlingen komen uit Nederland en uit het Vlaamse onderwijs. Er zijn eveneens veel leerlingen die vanuit NTC locaties of internationale scholen overstappen naar de HSL in Singapore.

U bent van harte welkom een introductiegesprek met de directeur aan te vragen, de administratie zal dit graag voor u regelen. U kunt ook via de administratie een afspraak maken om uw kinderen de school te laten zien voor hun eerste schooldag.

Hoe meldt u uw kind(eren) aan?

Wij vragen u vriendelijk de verschillende formulieren te downloaden van deze website en ons ingevuld per email toe te sturen. Vergeet u niet de documenten te ondertekenen.

Stap 1: Formele aanmelding.

Het ingevulde en ondertekende "Aanmeldingsformulier HSL", dit bevat de volgende onderdelen; het 'Student contract'*, de 'Advisory Note'*, de 'admission policy' en 'application form for membership of Hollandse School limited'.

Tevens dienen we een kopie van het paspoort (en indien u dat al heeft het Foreign Immigration Number) te ontvangen. Heeft uw kind meerdere nationaliteiten en/of meerdere paspoorten dan hebben wij die informatie nodig bij registratie.

*Toelichting: Het aanmeldingsformulier bevat o.a. een 'student contract' en een 'advisory note' zoals voorgeschreven door de 'Ministry of Education in Singapore' (Private Education Act No. 21 of 2009)

Stap 2: Onderwijskundige aanmelding

De intern begeleider heeft verschillende formulieren nodig om uw kind in een bepaalde groep te kunnen plaatsen, waaronder het 'Onderwijskundig inschrijfformulier' en het 'Onderwijskundig rapport', die u kunt downloaden van onze website. Let u er bij het 'OKR' op dat u de juiste groepsversie aan de huidige leerkracht van uw kind doorgeeft. Indien u om bijzondere redenen nog even wilt wachten met het inlichten van de huidige leerkracht van uw kind, dan hebben wij daar begrip voor. U dient dit dan wel aan ons te melden en daarbij aan te geven wanneer wij het onderwijskundige rapport kunnen verwachten.

We gaan tot plaatsing over als wij van u het volgende digitaal hebben ontvangen:

- het onderwijskundige inschijfformulier

- het onderwijskundige rapport of in geval van internationaal onderwijs het 'educational report'

Daarnaast ontvangen wij van u graag

- een kopie van het laatste schoolrapport

- meest up to date leerlingvolgsysteem/toetsgegevens (bijv. CITO, LVS, KIJK) van uw kind

- eventuele onderzoekensverslagen

- meest recente handelingsplannen, indien van toepassing

- het medische formulier

- recente (pas) foto van in te schrijven leerling