Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
International Primary Curriculum (IPC)

International Primary Curriculum (IPC)

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 1000 scholen die werken met het IPC. Ook in Nederland zijn er steeds meer scholen die het belang van een international curriculum ontdekt hebben. De HSL hoort bij de groep Nederlandse scholen in het buitenland die naast de Nederlandse basisvakken taal, lezen, rekenen het IPC geimplementeerd hebben.


De HSL hecht veel belang aan internationalisering van het onderwijs. We willen de kinderen voortdurend een wisselend perspectief bieden op de wereld, waardoor de kinderen zelf de overeenkomsten en verschillen tussen landen en culturen ontdekken en waarderen.

Het IPC is een curriculum waarbij de internationalisering in alle zaakvakken en creatieve vakken is verweven en waarbij het doelgerichte leren centraal staat. Het doel dat centraal staat wordt besproken en doorleefd met de kinderen.


Door middel van units rond een thema wordt er gewerkt aan 4 soorten doelen: Kennisdoelen (weten), Vaardigheidsdoelen (kunnen), Inzichtsdoelen (begrijpen) en Persoonlijke doelen (onderzoek, respect, samenwerking, aanpassingsvermogen, zorgzaamheid, veerkracht, ethiek, communiceren). Deze doelen vormen het fundament waarop IPC is gebouwd.

Kennisdoelen
Vaardigheidsdoelen
Inzichtsdoelen
Persoonlijke doelen

Op de HSL willen we de nadruk leggen op een goede balans tussen kennisdoelen en vaardigheidsdoelen. We toetsen de vaardigheden mbv een assessmentprogramma. In dit assessment programma wordt in de rubrieken zorgvuldig aangegeven wat er van een kind verwacht wordt. Zo kan de leerkracht mbv leeradviezen het leerproces van een kind beter begeleiden. Ook de kennisdoelen worden getoetst in de hogere groepen.

Iedere unit verloopt volgens een vast ritme; startpunt, kennisoogst, uitleg thema, activiteiten en eindpunt.


IPC gaat uit van het grote geheel. Het grote geheel wordt voor de kinderen duidelijk gemaakt in het onderdeel uitleg thema. Vanuit dit grote geheel krijgen de kinderen de gelegenheid het thema vanuit wisselende vakonderdelen te bekijken. Het IPC hecht veel waarde aan het zorgvuldig uitdiepen van een bepaald vakonderdeel, voordat met een volgend vakonderdeel wordt begonnen. Op die manier leren kinderen verbanden zien en krijgen ze beter inzicht in het thema en de wereld.


In 2010 zijn we, na een intensief accreditatie proces, als derde school wereldwijd op IPC mastering niveau geaccrediteerd. Een resultaat waar we erg trots op zijn. Elk jaar krijgen leerkrachten IPC traning op maat.

De Nederlandse Onderwijsinspectie heeft het IPC goedgekeurd. Op de HSL wordt per week 4 tot 6 uur gewerkt aan de doelen van het IPC. In de groepen 3 wordt tot de kerstvakantie minder tijd besteed aan de IPC doelen vanwege het uitgebreide taal- leesprogramma.